Gál Ferenc Főiskola Szeged

2024.5.23., Dezső névnapja van.
Betűméret:  A   A   A

Intelligens élettudományi technológiák, módszertanok, alkalmazások fejlesztése és innovatív folyamatok, szolgáltatások kialakítása a szegedi tudásbázisra építve

EFOP-3.6.1-16-2016-00008

 

A pályázat címe: Intelligens élettudományi technológiák, módszertanok, alkalmazások fejlesztése és innovatív folyamatok, szolgáltatások kialakítása a szegedi tudásbázisra építve

A (fő)kedvezményezett neve: Szegedi Tudományegyetem

Konzorciumi partner: Gál Ferenc Főiskola

 

Támogatás összege (Ft): 3 617 301 825 Ft

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.02.28.

A támogatás intenzitása (%): 100 

 

Konzorciumi partnerek és a támogatási összeg:

Szegedi Tudományegyetem 3 417 301 825 Ft

Gál Ferenc Főiskola 200 000 000 Ft 

 

Projekt összefoglaló

Az élet- egészség- és szociális tudományterületi intelligens szakosodás kapcsán szövetségre lépő Szegedi Tudományegyetem és Gál Ferenc Főiskola kutatói utánpótlás szerepvállalásának gátját képező tényezők - mint a humán erőforrás célterület fejlődését gátló - induktív problémafeltárása során megállapítást nyert, miszerint doktori képzési programok keretszámai - az országos eloszlás tekintetében is – igen jelentősek. Ugyanakkor eredményességben elmarad a régió K+F tudásbázis fejlesztésének prognosztizálható és elvárt hozzáadott értékétől. Ezen elmaradás oki rendszerében a doktori képzés hatékonysági és megtartási paraméterei, a hallgatói elvándorlás mögött meghúzódó infrastrukturális és szervezeti hiányosságok állnak kiemelt helyen.

A közös és releváns kutatási tudományterületek reprezentációja teljes körű, ezeken belül az innovációs értéklánc minden eleme megtalálható. A kutatási projektek és portfóliók előzetes átvilágításának eredményeként megállapítható azonban, hogy a kutatási potenciál diverz kutatási területtel párosul, aminek következtében az előnyök kiaknázása nem megfelelő hatékonyságú. A versenyképesség és társadalmi szerepvállalás együttes erősítése érdekében a szervezeti folyamatok és struktúrák átalakításával támogatott módon szükség van a kutatási profilok rendszer szintű megújítására, a piaci igények és a kompetenciák optimális összhangja kiaknázására.

A projekt missziója: a szegedi felsőoktatási tudásbázis nemzetközi színvonalú egészség- és élettudományi kutatási területeinek erősségeire építkező, intelligens szakosodás növelése a felsőfokú tudásbázis bővítés, és a vállalati együttműködés erősítésével egyetemben megvalósított komplex kutatási folyamatok fejlesztés során.

A projekt misszióját a Gál Ferenc Főiskola az alábbi tevékenységekkel valósítja meg a különböző alprojektekben: 

1. Kutatási szolgáltatások fejlesztése alprojekt: ezen alprojekten belül öt terület fejlesztését tűzte ki célul a főiskola: 

- humánerőforrás fejlesztés (tréningek, tapasztalatcserék, továbbképzések); 

- monitoring rendszer kialakítása: ösztönző és értékelő rendszer az oktatók és kutatók részére a felsőoktatási

  kutatási kapacitások fejlesztése, bővítése érdekében;

- Digitális tudástár fejlesztése: Tudásbázis-fejlesztő és -bővítő programok indítása;

- Modellfejlesztés - előrejelző modell,

- Szoftverfejlesztés - előrejelző szoftverfejlesztése.

Ez utóbbi kettő a helyi társadalmi igényeket kielégítő kutatási és fejlesztési szolgáltatások fejlesztése, és kutatásokba a helyi gazdaság- és térségfejlesztési témakörök és társadalmi problémákra megfogalmazott lehetséges megoldások beépítése.

2. Kapcsolatépítés: Hazai és nemzetközi tudományos konferencia-előadás szervezése Téma: Szociális és karitásztudományi konferenciasorozat indítása hazai és nemzetközi előadókkal.    

3. K+F ökoszisztéma fejlesztése érdekében egyetemi aktivitási szerepvállalás növelése: Az egyes alprojektek eredményei a publikációk, és az ismeretterjesztő, kutatási eredményeket, társadalmi innovációban született eljárásokat népszerűsítő rendezvények alkalmával is bemutatásra kerülnek.

4. Kutatási kapacitások bővítése: Pedagógiai / oktatási innováció: új módszerek, tananyagok kidolgozása a K+F szféra fejlesztéséhez kapcsolódóan két terület fejlesztésében működik közre a Gál Ferenc Főiskola. 

- Az egyik terület a módszertani fejlesztések, amelyen belül: a digitális tananyagfejlesztés, a módszertani kutatásfejlesztés eredményeire épülő digitális tananyagok kialakítása: internetes elérhetőségeket biztosító interaktív kurzustananyagok fejlesztése (Változásmenedzsment, Professzionális kommunikáció, Bátorító pedagógia, Munkahelyi kiégés és megelőzése) valósul meg. 

- A másik terület a tananyagfejlesztés: Téma: Szociális ellátás: 5 db (Meditációs technikák a konfliktusok rendezésében – párkapcsolati mediáció, iskolai mediáció), Resztoratív technikák a vitarendező eljárásban, Kapcsolatszervezési és szervezeti kultúrát megváltoztató eljárások, Szupervíziós technikai gyakorlati alkalmazása, Szociális képességek megújítása, indivduálpszichológiai módszerekkel).

5. Kutatási kapacitások bővítése: Pilot kutatási projekt  két alprogramban valósul meg:

- Az állami és nem állami ellátó szociális rendszerek szolgáltatásainak, szolgáltatási szinergiáinak feltárása a hatékonyabb működés szempontjából

- Szociális ellátás hatékonyságát segítő lelki pasztorális gondozás implementációja a képzésben és a gyakorlatban

A két alprogram az egészségfejlesztés - átívelő kutatások lehetőségeit vizsgálja illetve az időskori betegségek megelőzését. A két terület szakemberei egy-egy probléma gazdasági és társadalmi vetületeit is vizsgálják.