Gál Ferenc Főiskola Szeged

2024.5.28., Emil, Csanád névnapja van.
Betűméret:  A   A   A

A Főiskola névadója: Gál Ferenc

Gál Ferenc
(Pácin, Zemplén vm., 1915. március 14.- Budapest, 1998. július 25.)
egyetemi tanár

A teológiát Rómában a CGH növendékeként végezte, 1939. X. 29: pappá szentelték, 1940: Bodrogkeresztúron, 1941: Szerencsen káplán, a Pázmány Péter Tudományegyetem teológia doktora. 1942: Kassán püspöki szertartó s a Hittudományi Főiskola tanára. 1946: Szerencsen hitoktató, 1949: Göncön plébános, 1955: Egerben teológia tanár, 1959-86: nyugdíjazásáig Budapesten a Hittudományi Akadémia dogmatika professzora. Sík Sándor után Szörényi Andorral, majd egyedül folytatta az Egyetemi templomban a sokakat vonzó adventi és nagyböjti konferenciabeszédeket. A felsőkrisztinavárosi plébánián lelkipásztor. 1965: címzetes prépost, 1990: a Pázmány Péter Katolikus Egyetem rektora.

(Forrás: Magyar Katolikus Lexikon, 3. kötet Budapest, Szent István Társulat, 1997, 883. p.)

Gál Ferenc bibliográfia:
Önálló tudományos művek
 
XI. Pius pápa teológiája. Kassa, Szent Erzsébet kiadó, 1941.
Katolikus hittételek. Budapest, Szent István Társulat, 1960.
Idő az örökkévalóságban. Budapest, Szent István Társulat, 1963.
A hit ébresztése. Budapest, Szent István Társulat, 1966.
Az üdvtörténet misztériumai. Budapest, Szent István Társulat, 1967.
Zsinat és korforduló. Budapest, Szent István Társulat, 1968.
Istenről beszélünk. Budapest, Szent István Társulat, 1969.
A teremtett és a megváltott ember. Budapest, Szent István Társulat, 1970.
A kinyilatkoztatás fényében. Budapest, Szent István Társulat, 1971.
Jézus Krisztus, a Megváltó. Budapest, Szent István Társulat, 1972.
Teológus az Egyházban. Budapest, Szent István Társulat, 1974.
Az örök élet reménye. Budapest, Szent István Társulat, 1975.
Úton a teljesség felé. Budapest, Szent István Társulat, 1977.
Beszélgetések az evangéliumról. Budapest, Szent István Társulat, 1980.
Az Egyház kegyelmi rendje (Dogmatika jegyzet) Budapest, 1981.
Az Apostolok Cselekedeteinek olvasása. Budapest, Szent István Társulat, 1982.
Jézus kereszthalála és feltámadása (Rózsa Hubával). Budapest, Szent István Társulat, 1982.
A Szentlélek kiáradása. Budapest, Szent István Társulat, 1986.
János evangéliuma. Budapest, Szent István Társulat, 1987.
Aquinói Szent Tamás filozófiája és teológiája (Bolberitz Pállal). Budapest, Ecclesia, 1987.
Dogmatika I. Budapest, Szent István Társulat, 1990.
Dogmatika II. Budapest, Szent István Társulat, 1990.
Pál apostol levelei. Budapest, Szent István Társulat, 1992.
A jelenések könyve. Agapé, 1994.
A kereszténység mint vallás, Jel, 1996.                
Önálló kötetei mellett számos tanulmánya, cikke jelent meg.
Összeállította: Bolla István
(Megjelent a Teológus az egyházban : Emlékkönyv Gál Ferenc 80. születésnapja
alkalmából című kötetben, Fila Béla és Erdő Péter szerkesztésében, 1995-ben.)

Ajánlott irodalom Gál Ferencről:
Bolberitz Pál: Gál Ferenc a pap és teológus, Communio 6 (1998) 3-9.
Fila Béla: A homályból a világosságba, Gál Ferenc emlékére, Új Ember 54 (1998) 7.
Fila Béla: Gál Ferenc dogmatikája, Távlatok 42. (1998) 655-661.
Fila Béla: Teológus az egyházban, Teológia 32 (1998) 1-13.
Kiss Antal: Alkotni csak békében lehet… Napi Magyarország 2 (1998) 80. 15.
Kiss Antal: Legszebb éveim, utolsó interjú Gál Ferenccel, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem volt rektorával, Új Ember 54 (1998) 7.
Széll Margit: A teológia szolgálatában, Gál Ferenc, a dogmatika professzora 80 éves, Jel 7 (1995) 92-95.
 
A Teológia folyóiratban megjelent cikkek Gál Ferencről:
Figyelmükbe ajánljuk a Teológia folyóirat 2016. évi 1-2. számát, amelyben két cikk található Gál Ferenccel kapcsolatban. Az egyik egy megemlékezés Török József tollából, a másik egy tanulmány, amelyben Dolhai Lajos elemzi névadónk teológiai munkásságának szentségtani részét.

Dolhai Lajos: Gál Ferenc szentségtana, 26-31. p.
Török József: Gál Ferenc emlékezete, 109-111. p.


Névadónk: Gál Ferenc
  • Cserkészként
  • Érettségi képe
  • Érettségi tabló
  • Kispapként
  • A Hittudományi Akadémia dékánjaként
  • Gál Ferenc VI. Pál pápánál
  • Gál Ferenc 1998 áprilisában