Gál Ferenc Főiskola Szeged

2024.5.28., Emil, Csanád névnapja van.
Betűméret:  A   A   A

Teológiai Kar képzései

 Teológiai Kar
(GFF TK) 

6720 Szeged, Dóm tér 6.
dékán: Mons. Dr. Kovács József, tanszékvezető főiskolai tanár,

általános helynök, irodaigazgató, szemináriumi rektor
dekani.titkarsag[kukac]gff-szeged.hu

 

 

Katekéta-lelkipásztori munkatárs alapszak (BA) (továbbiakban: KLM szak)

A KLM szak adatai:

A képzés jellege: hitéleti (államilag elismert végzettséget nyújt)
Képzési forma: nappali vagy levelező
Félévek száma: 6
Kreditösszeg: 180
Szakképzettség megnevezése: „katekéta” vagy „katekéta-lelkipásztori munkatárs”
Finanszírozási forma: állami (rész)ösztöndíjas vagy költségtérítéses

A KLM képzés célja:

Olyan felkészült katekéták, illetve lelkipásztori munkatársak képzése, akik irányítással alkalmasak az Egyház igehirdetési és pasztorális alaptevékenységének ellátására a hatályos egyházi szabályozásnak megfelelő munkakörökben és kompetenciákkal:

 • a gyermek-, az ifjúsági és a felnőtt katekézis/hittanoktatás közoktatási, felnőttképzési és egyházközségi/gyülekezeti feladatainak ellátására;katekéta szakirányon szerzett ismeretek birtokában:
 • a világi hallgatók számára felvehető lelkipásztori munkatárs szakirányon szerzett ismeretek birtokában: lelkipásztor irányítása mellett egyházi közösségvezetésre, bizonyos liturgikus cselekmények vezetésére, végzésére, karitatív-kulturális tevékenységek végzésére.

A KLM alapszak részét képező 50 kredites szabadon választható modulként a III. félévtől mindenki számára kötelezően teljesítendő:

 • · vagy a katekéta specializáció,
 • · vagy a lelkipásztori munkatárs specializáció,
 • · vagy pedig a második tanári szakot megalapozó minor szak a Szegedi Tudományegyetemen (SZTE), mivel a KLM alapszakra épülő HN-T mesterszak tanárképes szak.

  

Hittanár-nevelő tanár mesterszak (MA) (rövidítése: HN-T)

A HN-T szak adatai:

A képzés jellege: hitéleti (államilag elismert végzettséget nyújt)
Képzési forma:  nappali vagy levelező
Félévek száma: 4 (egyszakos tanárképzésben)
5 (kétszakos tanárképzésben)
Kreditösszeg: 120 (egyszakos tanárképzésben) 
Szakképzettség megnevezése: okleveles hittanár-nevelő tanár
Finanszírozási forma: állami (rész)ösztöndíjas vagy költségtérítéses
Szakfelelős: Dr. Esiobu Anayo Augustus 

A HN-T szakos képzés célja:
A hittanár-nevelő tanár szakképzettség megszerzésére irányuló képzés felkészít a hittanár-nevelő tanári hivatásra a hitoktatás különböző színterein (iskola, plébánia/gyülekezet, felnőttképzés), továbbá a tanulmányok doktori képzésben történő folytatására. A hittanár-nevelő tanár szakképzettség a Nemzeti köznevelésről szóló törvény szerint jogosít pedagógus-munkakör betöltésére.
A hittanár-nevelő tanári szakképzettség megszerezhető első vagy második tanári szakképzettségként, illetve a képzés végezhető egyszakos képzésként is. (ld.: 15/2006. (IV.3.) OM rendelet 4. sz. melléklet 11.1.1.c pont)

 

Keresztény Egyház- és művelődéstörténet mesterszak (MA) (rövidítése: KEMT)

A KEMT szak adatai:
A képzés jellege: hitéleti (államilag elismert végzettséget nyújt)
Képzési forma: nappali vagy levelező
Félévek száma: 4
Kreditösszeg:120
Szakképzettség megnevezése:

 • ókor-középkor szakirány: Okleveles (keresztény) egyház- és művelődéstörténész, ókor-középkor szakiránnyal
 • újkor-legújabb kor szakirány: Okleveles (keresztény) egyház- és művelődéstörténész, újkor-legújabb kor szakiránnyal
 • művelődéstörténet szakirány: Okleveles (keresztény) egyház- és művelődéstörténész, művelődéstörténet szakiránnyal

Finanszírozási forma: állami (rész)ösztöndíjas vagy költségtérítéses
Szakfelelős: Dr. Horváth Gábor                                                         

A KEMT szakos képzés célja:
A cél olyan szakemberek képzése, akik a keresztény egyetemes és a magyar egyháztörténet, illetve művelődéstörténet, továbbá a rokon és segédtudományok területén megszerzett ismereteik birtokában képesek az egyház- és művelődéstörténész mesterség gyakorlására. Felkészültek a keresztény egyház(ak) története, kultúrája, továbbá és az egyházpolitika kérdéseiben egyaránt. Ismerik a magyar és az egyetemes egyháztörténet és keresztény művelődéstörténet nagy korszakait, fontos összefüggéseit, valamint a kereszténységnek az egyetemes emberi kultúrára gyakorolt hatásait. A szakon diplomát szerzők a keresztény kulturális, szociális, és közösség-politikai élet területei mellett az általában vett kulturális, oktatási, és tudományos életben is alkalmazhatják itt szerzett ismereteiket. A mesterképzési szakon végzetteknek lehetőségük nyílik a végzettségük és szakképzettségük szerinti elhelyezkedésre, és kellő mélységű elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatásához.

Az oklevél kiadásának nyelvi feltételei:

Latin nyelvből:

 • · ókor-középkor szakirányon: középfokú, komplex nyelvvizsga letétele;
 • · újkor-legújabb kor szakirányon: latin nyelvi szigorlat letétele;
 • · a fenti követelmények teljesítéséig kötelező a részvétel a Latin 1-4. kurzusokon.

Ógörög nyelvből:

 • · ókor-középkor szakirányon: görög nyelvi szigorlat letétele (a szigorlat letételéig kötelező a részvétel az Ógörög nyelv 1-4. kurzusokon);
 • · újkor-legújabb kor szakirányon: 4 félévnyi görög nyelvóra teljesítése.

Valamint

Ókor – középkor és Újkor szakirányon: Élő (nyugati) idegen nyelvből (angol, német, olasz, francia, spanyol) középfokú, komplex nyelvvizsga letétele kötelező.
Művelődéstörténet szakirányon az oklevél kiadásának feltétele egy idegen nyelvből középfokú komplex (írás és szóbeli) államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga és latin nyelvből szigorlat vagy latin nyelvből érettségi teljesítése.

 

 

Katolikus teológus szak (továbbiakban: TEOL)

A TEOL szak adatai:
A képzés jellege: hitéleti (államilag elismert végzettséget nyújt)
Képzési forma: nappali vagy levelező
Félévek száma: 10-12
Kreditösszeg: 300-360
Szakképzettség megnevezése:  „okleveles katolikus teológus”
Finanszírozási forma:  állami (rész)ösztöndíjas vagy költségtérítéses
Szakfelelős: Dr. Kovács József

A TEOL szakos képzés célja:
A képzés célja egyházi és világi személyek képzése annak érdekében, hogy a katolikus tanítás alapos ismeretében küldetésüknek megfelelően vegyenek részt az egyház evangelizációs tevékenységében. A képzés további célja szakemberek képzése, akik a hittudományok legújabb eredményeinek olyan mélységű ismereteivel rendelkeznek, ami alkalmassá teszi őket a teológia tudományos művelésére és doktori tanulmányok folytatására. A lelkész szakirányon a képzés célja olyan elkötelezett lelkészek oktatása és nevelése, akik egyházuk lelkészi, papi teendőit teljes kompetenciával el tudják látni és az egyes közösségek szellemi, lelki és liturgikus vezetőivé lehetnek.

Az oklevél kiadásának nyelvi feltételei:
18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet Teológus szak: A mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél és latin nyelvből államilag elismert vagy intézményi vizsga szükséges

 

Hittanár nevelőtanár szak (rövidítése: HN-O)

A hittanár nevelőtanár szak adatai

A képzés jellege: hitéleti (államilag elismert végzettséget nyújt)
Képzési forma: nappali vagy levelező
Félévek száma: 10
Kreditösszeg: 300
Szakképzettség megnevezése: okleveles hittanár-nevelő tanár
Finanszírozási forma: állami (rész)ösztöndíjas vagy költségtérítéses
Szakfelelős: Dr. Esiobu Anayo Augustus

A hittanár nevelőtanár szakos képzés célja:
A hittanár-nevelő tanár szakképzettség megszerzésére irányuló képzés felkészít a hittanár-nevelő tanári hivatásra a hitoktatás különböző színterein (iskola, plébánia/gyülekezet, felnőttképzés), továbbá a tanulmányok doktori képzésben történő folytatására. A hittanár-nevelő tanár szakképzettség a Nemzeti köznevelésről szóló törvény szerint jogosít pedagógus-munkakör betöltésére.

 

Hittanár nevelőtanár – etikatanár (erkölcstan tanár) szak

A hittanár nevelőtanár – etikatanár (erkölcstan tanár)  szak adatai:

A képzés jellege: hitéleti tanárszak közismereti tanárszakkal (államilag elismert végzettséget nyújt)
Képzési forma: nappali vagy levelező
Félévek száma: 10
Kreditösszeg: 300
Szakképzettség megnevezése: okleveles hittanár-nevelő tanár – etikatanár (erkölcstan tanár)
Finanszírozási forma:  állami (rész)ösztöndíjas vagy költségtérítéses
Szakfelelős: Dr. Esiobu Anayo Augustus

A hittanár nevelőtanár– etikatanár (erkölcstan tanár) szakos képzés célja:
A hittanár-nevelő tanár szakképzettség megszerzésére irányuló képzés felkészít a hittanár-nevelő tanári hivatásra a hitoktatás különböző színterein (iskola, plébánia/gyülekezet, felnőttképzés), valamint az etika területével kapcsolatos nevelési, oktatási, pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatokra, továbbá a tanulmányok doktori képzésben történő folytatására.