Gál Ferenc Főiskola Szeged

2024.4.20., Tivadar névnapja van.
Betűméret:  A   A   A

A Gál Ferenc Főiskola vezetése

  

Gál Ferenc Főiskola

6720 Szeged, Dóm tér 6.
(Szeged-Békéscsaba-Békés-Gyula-Szarvas-Budapest-Mezőtúr)

 

Fenntartó: 

Szeged-Csanádi Egyházmegye
S.E.R. Dr. Kiss-Rigó László szeged-csanádi püspök,
a GFF nagykancellárja

 

A Gál Ferenc Főiskola vezetése:

 

REKTOR
Ft. Dr. Kozma Gábor
, f. tanár, diakónus

Tudományos Rektorhelyettes
Mons. Prof. Dr. Rózsa Huba,
egyetemi tanár

DÉKÁNOK:

Teológiai Kar:
Mons. Dr. Kovács József, f. tanár 

Pedagógiai Kar:
Dr. Lipcsei Imre, f. tanár

Egészség- és Szociális Tudományi Kar:
Dr. Homoki Andrea, főiskolai tanár

Gazdasági Kar:
Dr. Vincze Gábor, f. docens

 

 STRATÉGIAI IGAZGATÓSÁG
főigazgató: Gazsó Tibor, stratégiai főigazgató, c. főiskolai tanár

 OKTATÁSI IGAZGATÓSÁG
igazgató: Kovács Katalin

 GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG
igazgató: Butora Sára

FŐISKOLAI KÖNYVTÁR
könyvtárvezető: Kövécs Ildikó

 
A Gál Ferenc Főiskola központi szervezeti egységei:

REKTORI KABINET

 6720 Szeged, Dóm tér 6.
kabinetvezető: Gazsó Tibor, stratégiai főigazgató, c. főiskolai tanár
Bíró Gyula, képzésfejlesztési igazgató
Butora Sára, gazdasági igazgató
Kovács Katalin, oktatási igazgató
Dr. Katona Krisztina, rektori akkreditációs megbízott, főiskolai tanár
Kövécs Ildikó, könyvtárvezető
 

TITKÁRSÁG
titkárságvezető: Vincze Zsanett
Pusztai István
, titkár
Forrai Szilvia
, előadó (GYES-en)

  

STRATÉGIAI IGAZGATÓSÁG
főigazgató: Gazsó Tibor, stratégiai főigazgató, c. főiskolai tanár

Nemzetközi Iroda
Dr. Thékes István, f. docens
külügyi titkár, Erasmus-koordinátor
Hégert-Huszka Annamária, intézményi Erasmus asszisztens

 Tudományszervezési Iroda
tudományos titkár: Dr. Hamvas Endre, f. docens

Gerhardus Kiadó
kiadói titkár: Varga Péter Kálmán, tanársegéd

Theolingua Akkreditált Nyelvvizsgahely
Hégert-Huszka Annamária, nyelvvizsgahely-vezető

ELTE ORIGÓ Nyelvi Centrum Vizsgahely
Dr. Máthé Ilona, nyelvvizsgahely-vezető

Gerhardus Innovációs Központ
vezető: Gazsó Tibor, c. főiskolai tanár
5400 Mezőtúr, Petőfi tér 1.

Mezőtúri Mezőgazdasági Központ
Gerhardus Tangazdaság
5400 Mezőtúr, Pusztaperes 100.
Szlota József, tangazdaság-vezető, mestertanár
Margitai Ágnes, előadó 

 

OKTATÁSI IGAZGATÓSÁG

6720 Szeged, Dóm tér 6.
oktatási igazgató: Kovács Katalin

 Kari tanulmányi osztályok:

Teológiai Kar Tanulmányi Osztály
vezető: Nemesné Kiss Gyöngyi

Pedagógiai Kar Tanulmányi Osztály
vezető: Kovács Katalin

Gazdasági Kar Tanulmányi Csoport
vezető: Krajcsó Andrea

Egészség- és Szociális Tudományi Kar Tanulmányi Osztály
vezető: Gróhné Cseke Zsuzsanna 

INTÉZMÉNYI Koordinátorok

DPR Koordinátor: Almási Zoltán
Neptun Koordinátor: Almási Zoltán
Esélyegyenlőségi Felelős: Vincze Zsanett
GDPR Felelős: Kovács Katalin

 

 
 GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG
Cím: 6720 Szeged, Dóm tér 6.
gazdasági igazgató: Butora Sára

Dékány Olga, számviteli ügyintéző
Molnár Ildikó, bérelszámoló
 Almási Zoltán, vezető rendszergazda

Projektiroda
irodavezető: Kiri Henriett
Tóth Ágnes
, főelőadó (gyes-en)

Kari gazdasági hivatalok:

Teológiai Kar Gazdasági Hivatal
vezető: Papp Zsaklina, főelőadó

Pedagógiai Kar Gazdasági Hivatal
vezető: Almási Annamária, főelőadó

Gazdasági Kar Gazdasági Hivatal
vezető: Birkásné Uhrin Beáta, főelőadó

Egészség- és Szociális Tudományi Kar Gazdasági Hivatal
vezető: Sándor Csilla Tünde, főelőadó


FŐISKOLAI KÖNYVTÁR

Cím: 6720 Szeged, Dóm tér 6.
könyvtárvezető: Kövécs Ildikó

Tagkönyvtárak:

Központi Könyvtár: Teológiai Kar, Szeged
Kövécs Ildikó, könyvtárvezető
biblio[kukac]gff-szeged.hu
gffszegedarchiv.gfe.hu/konyvtar

Pedagógiai Kari Könyvtár (Szarvas)
 Daróczi Sándorné, mb. könyvtárvezető

Egészség- és Szociális Tudományi Kar Könyvtár (Gyula)
Vidóné Soós Róza, könyvtáros

Gazdasági Kar Könyvtára (Békéscsaba) 
Uhrin Katalin, könyvtárvezető 

 

 

 

  Gál Ferenc Főiskola
Cím: 6720 Szeged, Dóm tér 6.
Honlap: https://gffszegedarchiv.gfe.hu/
Központi telefon: 0662/425-738

 

 

Előtag Név Beosztás Szervezeti egység E-mail Telefon
  Almási Annamária főelőadó Pedagógiai Kar Gazdasági Hivatal almasi.annamaria[kukac]pk.gff-szarvas.hu 0666/886-000/221
  Almási Zoltán vezető rendszergazda Gazdasági Igazgatóság almasi.zoltan[kukac]pk.gff-szarvas.hu 0666/886-000/211
  Birkásné Uhrin Beáta főelőadó Gazdasági Kar Gazdasági Hivatal birkasne.beata[kukac]gff-bekescsaba.hu 0666/524-700/1066
  Bíró Gyula képzésfejleszési igazgató Rektori Kabinet  biro.gyula[kukac]gff-szarvas.hu 0666/886-035
  Butora Sára gazdasági igazgató Gazdasági Igazgatóság gazdasagi.igazgato[kukac]gff-szeged.hu 0662/425-738/140
  Daróczi Sándorné mb. könyvtárvezető Pedagógiai Kar daroczi.sandorne[kukac]pk.gff-szarvas.hu 0666/886-000/242
  Dékány Olga számviteli ügyintéző Gazdasági Igazgatóság gazdtitk[kukac]gff-szeged.hu 0662/425-738/141
  Forrai Szilvia (gyes-en) előadó Rektori Titkárság forrai.szilvia[kukac]gff-szeged.hu 0662/420-887
  Gazsó Tibor kabinetvezető, stratégiai főigazgató Rektori Kabinet gtgazso[kukac]t-email.hu 0662/420-887
    c. főiskolai tanár Gazdasági Kar Tárdadalomtudományi Intézet gtgazso[kukac]t-email.hu 0666/524-700 
  Gróhné Cseke Zsuzsanna tanulmányi ügyintéző Egészség- és Szociális Tudományi Kar Tanulmányi Osztály to[kukac]gff-gyula.hu 0666/561-620/123
Dr. Hamvas Endre tudományos titkár Rektori Kabinet ehamvas[kukac]gmail.com 0662/425-738
    főiskolai docens Gazdasági Kar Tárdadalomtudományi Intézet ehamvas[kukac]gmail.com 0662/425-738
Dr.  Homoki Andrea dékán Egészség- és Szociális Tudományi Kar titkarsag.gyula[kukac]gff-gyula.hu 0666/561-620
    tanszékvezető főiskolai tanár Egészség- és Szociális Tudományi Kar Szociális Munka Tanszék homoki.andrea[kukac]gff-gyula.hu 0666/561-620
  Kiri Henriett  irodavezető Gazdasági Igazgatóság Projektiroda kiri.henriett[kukac]gff-szeged.hu 0662/425-738/165
Mons. Dr. Kovács József dékán Teológiai Kar dekani.titkarsag[kukac]gff-szeged.hu 0662/313-151
    tanszékvezeő főiskolai tanár Teológiai Kar Gyakorlati Teológia Tanszék kovacsj56[kukac]gmail.com 0662/313-151
  Kovács Katalin oktatási igazgató Oktatási Igazgatóság oktatasi.igazgato[kukac]gff-szeged.hu 0662/425-738/143
    tanulmányi osztályvezető Pedagógiai Kar Tanulmányi Osztály kovacs.katalin[kukac]pk.gff-szarvas.hu 0666/886-000/206
  Kovácsné Bányai Julianna tanulmányi csoportvezető Gazdasági Kar Tanulmányi Csoport to[kukac]gff-bekescsaba.hu 0666/524-700/607
Dr. Kozma Gábor rektor Gál Ferenc Főiskola rektor[kukac]gff-szeged.hu 0662/420-887
    tanszékvezető főiskolai tanár Egészség- és Szociális Tudományi Kar Társadalompedagógia Tanszék rektor[kukac]gff-szeged.hu 0662/420-887
  Kövécs Ildikó könyvtárvezető Gál Ferenc Főiskola Könyvtár biblio[kukac]gff-szeged.hu 0662/425-738/173
Dr.  Lipcsei Imre dékán Pedagógiai Kar lipcsei.imre[kukac]pk.gff-szarvas.hu 0666/886-002
    főiskolai tanár  Pedagógiai Kar Gyermeknevelési és Módszertani Tanszék lipcsei.imre[kukac]pk.gff-szarvas.hu 0666/886-002
  Margitai Ágnes előadó Gerhardus Tangazdasag tangazdasag[kukac]gff-mezotur.hu 0656/710-879
  Molnár Ildikó bérelszámoló Gazdasági Igazgatóság gazdtitk[kukac]gff-szeged.hu 0662/425-738/141
  Nemesné Kiss Gyöngyi tanulmányi osztályvezető Teológiai Kar Tanulmányi Osztály tovezeto[kukac]gff-szeged.hu 0662/425-738/143
  Papp Zsaklina főelőadó Teológiai Kar Gazdasági Hivatal papp.zsaklina[kukac]gff-szeged.hu 0662/425-738/141
  Pusztai István titkár Rektori Titkárság pusztai.istvan30[kukac]gmail.com 0662/420-887
Mons. Prof. Dr. Rózsa Huba tudományos rektorhelyettes Gál Ferenc Főiskola rektori.hivatal[kukac]gff-szeged.hu 0662/425-738
    tanszékvezető egyetemi tanár Teológiai Kar Biblikus Tudományok Tanszék to[kukac]gff-szeged.hu 0662/313-151
  Szlota József tangazdaság-vezető Gerhardus Tangazdasag tangazdasag[kukac]gff-mezotur.hu 0656/710-879
Dr. Thékes István külügyi titkár Nemzetközi Iroda erasmus[kukac]gff-szeged.hu 0662/425-738
    főiskolai docens Egészség-és Szociális Tudományi Kar Társadalompedagógia Tanszék thekes.istvan[kukac]gff-szeged.hu 0662/425-738
  Tóth Ágnes (gyes-en) irodavezető Gazdasági Igazgatóság Projektiroda toth.agnes[kukac]gff-szeged.hu 0662/425-738/165
  Uhrin Katalin könyvtárvezető Gazdasági Kar Könyvtár konyvtar[kukac]gff-bekescsaba.hu 0666 /524-700/6037
  Varga Péter Kálmán kiadói titkár Gerhardus Kiadó gerhardus.publishing[kukac]gff-szeged.hu 0662/428-738
    tanársegéd Teológiai Kar Filozófia Tanszék vargapeterkalman[kukac]freemail.hu 0662/428-738
  Vidóné Soós Róza könyvtáros Egészség- és Szociális Tudományi Kar Könyvtár konyvtar[kukac]gff-gyula.hu 0666/561-620/130
  Vincze Zsanett titkárságvezető Rektori Titkárság vincze.zsanett[kukac]gff-szeged.hu 0662/420-887