Gál Ferenc Főiskola Szeged

2024.5.24., Eszter, Eliza névnapja van.
Betűméret:  A   A   A

Duális és gyakorlatorientált felsőoktatási képzések fejlesztése és oktatási innováció a szociális munka és a segítő szakmák terén a Dél-alföldi régióban

EFOP-3.5.2-17-2017-00003

 

A pályázat címe: Duális és gyakorlatorientált felsőoktatási képzések fejlesztése és oktatási innováció a szociális munka és a segítő szakmák terén a Dél-alföldi régióban

A (fő)kedvezményezett neve: Szegedi Tudományegyetem
Konzorciumi partner: Gál Ferenc Főiskola és Evangélikus Hittudományi Egyetem 

Támogatás összege: 392 322 115 Ft
Projektidőszak: 2017.10.01. - 2019.10.31.
A támogatás intenzitása: 100 %
 
Konzorciumi partnerek és a támogatási összegek:
Szegedi Tudományegyetem 194 510 834 Ft
Gál Ferenc Főiskola 119 913 800 Ft
Evangélikus Hittudományi Egyetem 77 897 481 Ft

 

Projekt összefoglaló

A demográfiai adatokból látható, hogy a régió lakosságszáma folyamatosan csökken, viszont az öregségi index a legmagasabb az országban. A Délalföldi régióban a legtöbb szociális szolgáltatás iránt nagyon jelentősen nőtt az igény az elmúlt 8 évben. Vannak olyan szolgáltatási területek, jellemzően otthoni és nappali ellátási formák (Házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, Időskorúak otthonaiban való ellátás, pszichiátria és szenvedély betegek nappali ellátása), ahol az igény 2-3-szorosra nőtt az elmúlt években. Az Egyházi fenntartású intézmények szerepe pont azokon a szakmai területeken erős, amikre a Régióban különösen szükség van. Ugyanakkor szociális képzés csak a Szegedi Tudományegyetemen van a régióban. A hallgatók száma az elmúlt években itt is drasztikusan csökkent. A hallgatók számának alakulásából jól látszik, hogy a levelező és a távoktatás szerepe felértékelődik. A szakemberhiányt jól mutatja az a KSH adat is, miszerint az üres álláshelyek száma a Humán egészségügyi, és szociális ellátás körében folyamatosan nő, 2016-ban 6828 fő hiányzott már a munkaerő piacról országos szinten. A szektor szakemberigényét a térség felsőoktatási intézményei nehezen tudják kielégíteni. A képzés minőségének, gyakorlatorientációjának fejlesztésével, duális rendszerűvé alakításával és a képzések népszerűsítésével van esély az ellátás fejlesztésére, a szociális képzési terület megújítására. 

A projekt céljai

A Szegedi Tudományegyetem mint konzorciumvezető, a Gál Ferenc Főiskola, az Evangélikus Hittudományi Egyetem, mint konzorciumtagok együttesen fontosnak tartják, hogy a kormányzati céloknak megfelelően – a munkaadói szférával szorosan együttműködve – a szociális munka és segítő szakmák esetében a felsőoktatási képzések tartalmának és módszertanának átalakításával, elsősorban azok gyakorlati tartalmának növelésével – a duális és kooperatív képzési rendszer elterjesztésén keresztül – valamint innovatív megoldások bevezetése által olyan fejlesztéseket hajtsanak végre, amelyek biztosítják a regionális-térségi munkaerő-piaci igények kielégítését, ezzel is hozzájárulva a minőségi és mennyiségi munkaerőhiány kezelésére tett intézkedésekhez. A projekt céljai közvetlenül támogatják a szociális képzések és segítő szakmák oktatása terén a növekvő szakember utánpótlás igény mellet a területi lefedettség biztosítását is a Dél-alföldi régióban. 

A Gál Ferenc Főiskola a projekt keretében a szociális munka képzés oktatásmódszertan gyakorlat- és hallgatói munkavégzés központúvá tételét szolgáló fejlesztések, tantervi felülvizsgálatok biztosítása érdekében egy alapszak és két mesterszak kidolgozását vállalta: 

 • szociális munka alapszak
 • szociális ellátásszervező
 • mentálhigiénés családterapeuta 

Továbbá három darab szakirányú továbbképzés fejlesztését tűzte ki célul: 

 • iskolai szociális munka
 • szociális gerontológia
 • mentálhigiénés gondozó 

A szociális munka alapszak ismeretanyagához kapcsolódó 6 db elektronikus tananyag kerül kidolgozásra, szociális munka és a szociálpolitika témakörökben.

 A projekt beavatkozásai:

 1. A szociális munkás képzés oktatásmódszertan gyakorlat- és hallgatói munkavégzés központúvá tételét szolgáló fejlesztések, tantervi felülvizsgálatok biztosítása.
 2. Kooperatív és duális képzési formához, a munka melletti tanuláshoz igazodó taneszközök, elektronikus tananyagok kidolgozása és a képzésben történő adaptációja, kapcsolódó digitális tartalom- és taneszköz fejlesztés.
 3. A pedagógiai kompetenciák fejlesztése, oktatás módszertani képzések, tréningek, továbbképzések szervezése az oktatóknak illetve a gyakorló szakembereknek.
 4. Gyakorló szakemberek a képzésekbe történő bevonását elősegítő fejlesztési elemek.
 5. Közvetlen részvételt növelő beavatkozások végrehajtása.